==NEWS==

口花花因為徐志摩?馬浚偉爆抽離唔到角色

藝人馬浚偉、萬綺雯(蚊蚊)及羅敏莊到西九龍中心宣傳舞台劇,身兼編劇、導演、男主角的馬浚偉說:「我o地已經進o左總綵排,好順利,好感動,心情就好似睇住個仔出世咁,但羅敏莊話綵排o者,未算出世,話我依家只係見到『雀仔』咋喎,哈哈哈!我好多謝佢同萬綺雯,佢兩個o的感情戲,睇到人眼濕濕。另外蚊蚊為個劇學崑曲同華爾茲,大家都對佢o既崑曲拍爛手掌!」

馬浚偉又自爆近日抽離唔到角色,他說:「唔知係咪受劇中徐志摩影響,o的同事話我呢排口花花o左,頭先我o係商場停車場,有個嬸嬸問我做乜靚仔o左?我答佢:『梗係,唔係點襯得起你!』嬸嬸好開心,人生就應該開開心心!」


馬浚偉(中)、萬綺雯(左)及羅敏莊(右)


蚊蚊仲為o左呢套劇學崑曲!睇o下 
o的造手,又幾似模似樣喎。

而馬浚偉就話抽離唔到角色,搞到呢 
排講o野都口花花,咁好似係好事喎。

on.cc東網


以上圖文來自2016年9月25日on.cc東網