==NEWS==

羅敏莊掛住湊女 陳國邦呷醋

藝人羅敏莊(Mimi)接受電台錄音訪問,談到正為好友馬浚偉執導的舞台劇擔任其中一位女主角時,她透露曾想過因為想花多點時間照顧囡囡,而推掉了三個舞台劇,但因為被馬浚偉的誠意打動後就答應演出,笑言:「排戲o個時可以帶埋囡囡o黎,仲搵姐姐哥哥陪佢玩,同埋依家全職湊女都需要工餘的樂趣。」

另外,提到Mimi之前會將老公陳國邦放在第一位,但有囡囡出現後就放了很多時間在囡囡身上,笑言:「有時我都覺得我老公會有少少呷醋,話我冇咩時間畀佢,佢都會好似個BB咁,會覺得孤兒仔冇人理!」

on.cc東網


以上圖文來自2016年8月23日on.cc東網