==NEWS==

媽媽唔易做 羅敏莊邊排戲邊湊女

藝人羅敏莊(Mimi)到電台受訪,表示昨日難得有時間跟老公陳國邦拍拖睇戲,可以重拾之前拍拖回憶。講到工作,她表示11月會演出舞台劇,現時已開始排練:「之前o個o的都係早一個月排就得,但今次唔同,依家已經開始排,未試過,可能係因為今次我o地有o的演員冇乜舞台劇經驗,好似蚊蚊(萬綺雯),佢今次仲要跳舞唱歌,而且我o地今次又有兩個新演員,所以就要多o的排戲。」

■ 被馬浚偉誠意打動

其實最初Mimi因想多些時間陪女兒而不想接這套舞台劇,她說:「依家暑假,想陪佢多o的,佢依家K2,就o黎上year 1(小學),已經要開始準備,o的人成日讚佢得意,其實係我功勞,我畀好多時間佢。不過馬浚偉真係好有誠意,畀好多條件我,佢話叫我帶埋個女去排戲,可以搵o的姐姐陪佢玩,又可以搵人湊佢放學,又畀劇本我睇先,所以就打動到。」

■ 「老公床戲激過我」

她亦表示今次角色是做正室,自己對此角色亦很有興趣,講到她跟馬浚偉會有床戲,她表示:「佢同其他女主角會浪漫o的,因為其實佢個角色係唔愛我,所以床戲都係點到即止。(使唔使問准老公?)佢拍o個o的仲激烈過我好多,大家都係演員,都明解。」


依家仲係精神翼翼! 

係咪諗緊幾時可以同囡囡玩先。 

幾時都話世上只有媽媽好! 

on.cc東網


【有冇親熱床戲?】同馬浚偉演舞台劇 羅敏莊話佢同萬綺雯激烈o的


羅敏莊今日到商台接受訪問。(蘋果日報)

羅敏莊今日o係商台接受訪問,雖然老公陳國邦拍大台劇集,但收工時都算穩定,可以一齊晚飯,噚晚仲同老公陳國邦一齊睇首映,享受二人世界。

羅敏莊講到最近忙緊為11月o既舞台劇《偶然,徐志摩》綵排,佢話原本阿女要讀書,又想抽多o的時間陪囡囡,原本來想推o左呢套舞台劇,但覺得馬浚偉真係好有誠意,所以最後都應承,佢話:「馬仔話可以帶埋阿女去綵排,唔得閒仲可以搵o的姐姐陪佢玩,甚至可搵人湊放學,見佢好有心機又有誠意,加上我都鍾意個角色。」

問到同飾演徐志摩o既馬浚偉有冇親熱床戲?佢話:「佢應該同其他女演員多o的,或者同演陸小曼o既萬綺雯激烈o的,歷史中徐志摩唔係太鍾意我。」


佢話當初冇諗過接馬浚偉o既舞台劇,但俾 
佢誠意打動先接演。

蘋果日報即時新聞


以上圖文來自2016年8月3日on.cc東網, 蘋果日報即時新聞